त्रि-चन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको वार्षिकउत्सव सम्बन्धि सूचना