विदा सम्बन्धि सूचना ।

[pdf-embedder url="http://trichandracampus.edu.np/wp-content/uploads/2023/10/दशै-विदा.pdf" title="दशै विदा"]

view More

स्नातकाेत्तर तह दोश्रो र चाैथो सेमेस्टरकाे भर्ना सम्बन्धी सूचना

[pdf-embedder url="http://trichandracampus.edu.np/wp-content/uploads/2023/10/Notice-of-Admission-MA-Second-and-Fourth-Semester.pdf" title="Notice of Admission MA Second and Fourth Semester"]

view More

कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम सम्बन्धमा

[pdf-embedder url="http://trichandracampus.edu.np/wp-content/uploads/2023/08/कार्य-सम्पादन-मूल्याकन-फाराम-भर्ने-सम्बन्धमा.pdf" title="कार्य सम्पादन मूल्याकन फाराम भर्ने सम्बन्धमा"]

view More

International Conference on Physics for Sustainable Energy (ICPSE)

[pdf-embedder url="http://trichandracampus.edu.np/wp-content/uploads/2023/07/ICPSE_Tu-2023.pdf" title="ICPSE_Tu 2023"]

view More

विधुतिय हाजिरी सम्बन्धमा ।

[pdf-embedder url="http://trichandracampus.edu.np/wp-content/uploads/2023/05/attendence-letter.pdf" title="attendence letter"]

view More

नयाँ वर्षकाे शुभकामना

[pdf-embedder url="http://trichandracampus.edu.np/wp-content/uploads/2023/04/shubhakamana.pdf"]

view More

6th International Symposium on Advances in Sustainable Polymers, April 11-13, 2023

[pdf-embedder url="http://trichandracampus.edu.np/wp-content/uploads/2023/04/Flyer-1.pdf" title="6th International Symposium on Advances in Sustainable Polymers, April 11-13, 2023"]

view More

स्व. वि. यु. निर्वाचन संशोधित कार्यतालिका, २०७९

[pdf-embedder url="http://trichandracampus.edu.np/wp-content/uploads/2023/04/स्व-वि-यु-निर्वाचन-संशोधित-कार्यतालिका-२०७९.pdf" title="स्व वि यु निर्वाचन संशोधित कार्यतालिका, २०७९"]

view More

B.Sc. First Year Admission Open

[pdf-embedder url="http://trichandracampus.edu.np/wp-content/uploads/2023/01/notice1-merged.pdf"]

view More

B.Sc. First Year Admission Notice

[pdf-embedder url="http://trichandracampus.edu.np/wp-content/uploads/2023/01/notice1-merged.pdf"]

view More